Форумът

Switch to desktop

Икономика

Медиите в Индия масово отбелязват исторически момент в развитието на страната

Медиите в Индия масово отбелязват исторически момент в развитието на странатаДобивът на въглища и лигнити е надхвърлил 1 милиард тона за отчетната 2023-2024 г.!


Това се случва при население от 1,44 милиарда души и продължаващ ежегоден прираст.

Огромна част от тези хора все още: а) изобщо нямат електричество или б) то се появява за няколко часа или в) търпят много чести прекъсвания на захранването. Разбира се, правителството прави всичко възможно да промени това...


Ето едно интересно сравнение:
Китай надхвърли границата от 1 милиард тона собствен добив на въглища през 1989 г. - при население от 1,12 милиарда души. Днес населението на Китай е "само" 1,43 милиарда, но добивът на въглища вече надхвърля 4,7 милиарда тона на година, тоест около 55% от световния.


Правите ли аритметиката?

 

 

БЛОГЪТ НА DENKSTATT