Форумът

Switch to desktop

Цивилизация

Бърза рецепта за рязко подобряване на качеството на образователната система

Бърза рецепта за рязко подобряване на качеството на образователната системаЕдна бърза рецепта за рязко подобряване на качеството на образователната система в България:


1. Отпадат напълно всички НВО. Приемът в елитни гимназии и по-желани училища да се прави на базата на резултати от различните олимпиади (според профила).


2. Отпадат напълно всички матури. Приемът във висши училища се прави с приемни изпити.


3. Учебните програми се трансформират от рецептурници (съдържания на типови учебници) в по-общи насоки, с което да се даде свобода да всяко училище да сътвори свой уникален образователен продукт.